Lloret de Mar, to miasto położone na hiszpańskim wybrzeżu Costa Brava, w regionie Katalonia i prowincji Girona. Obecnie, Lloret de Mar jest jednym z najbardziej znanych i popularnych, hiszpańskich kurortów i uzdrowisk na wybrzeżu Costa Brava. Lloret de Mar jest położone w dogodnej, 40 km odległości od Girony oraz 75 km od Barcelony. Do Lloret de Mar, można się łatwo dostać z pobliskich lotnisk, korzystając z firm przewozowych Sagales i BarcelonaBus, czy też wynajmując samochód.

Historia.

Pierwsze ślady ludzkich osiedli na terenie Lloret de Mar mają około 2 tysięcy lat, znajdują się tutaj pozostałości zabudowań rzymskich jak i iberyjskich. Pierwsze zapisy w kronikach dotyczące miasta, pochodzą z roku 966, kiedy to opisywano miejsce jako „Loredo” – z łaciny „Lauretum”, czyli laurowy. W średniowieczu, Lloret de Mar było dość często atakowane przez Saracenów. Z tych czasów, pozostała do dziś tradycja lokalnego tańca „Ses Almorratxes”, zwanego też „Bal de Plaça”.
Aż do XV wieku, ceuntrum miasta znajdowało się okolo kilometra w głąb lądu, by zapobiec niespodziewanym atakom piratów – zarówno francuskich, angielskich, algierskich i tureckich.
W kolejnych wiekach, miasto stawało się coraz zamożniejsze i w XVIII wieku ważna rolę odgrywał port handlowy, do którego przypływały statki nawet z Ameryki. Istnieją przekazy, że część domów wokół portu, została zbudowana przez Indian, przywiezionych na statkach z Nowego Świata. Początkiem XX wieku, wielką rolę odgrywało rybołóstwo, dziś świadectwem tych czasów jest słynna rzeźba Żony Rybaka, będąca symbolem Lloret de Mar.

Rzeźba żony rybaka, oczekującej na swego męża

Po drugiej wojnie światowej, Lloret de Mar staje się coraz bardziej popularnym miejscem wypoczynku Hiszpanów i powoli to właśnie turystyka staje się głównym dochodem miasta i jego mieszkańców, na rzecz umniejszającego się znaczenia rybołóstwa.

Lata 70-te i 80-te, to okres turystycznej ekspansji, Lloret de Mar odwiedzają setki tysięcy turystów zagranicznych, min. z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Lata 90-te i dalsze, to okres otwarcia na kraje dawnej Europy środkowo-wschodniej, Lloret de Mar staje się ulubionym miejscem wypoczynku młodych ludzi (i nie tylko) z Polski, Rosji oraz Czech i Słowacji.